Ledarskap

Tillämpa Ledarskap - Ny som chef


Beskrivning
Tillämpningskurs som hjälper dig att komma igång och få nytta av verktygen i kursen Ledarskap - Ny som chef. Genom repetition, fördjupning och uppgifter att utföra i ditt ledarskap får du ett aktivt stöd i att lyckas i din chefsroll.
Innehåll
 • Välkommen
 • Välkommen till tillämpningsdelen!
 • Din handlingsplan
 • Att vara chef
 • Att vara chef och ledare
 • Fallgrop 1 som ny chef
 • Fallgrop 2 som ny chef
 • Fallgrop 3 som ny chef
 • Uppgift Bollplank
 • Sammanfattning
 • Målsättningar
 • Förankra målen
 • Test Smarta mål
 • Smarta mål
 • Smarta mål
 • Uppgift Målsättningar
 • Sammanfattning
 • Delegera
 • 7 steg till framgångsrik delegering
 • Steg 1 till framgångsrik delegering
 • Steg 2 till framgångsrik delegering
 • Steg 3 till framgångsrik delegering
 • Steg 4 till framgångsrik delegering
 • Steg 5 till framgångsrik delegering
 • Steg 6 till framgångsrik delegering
 • Steg 7 till framgångsrik delegering
 • Uppgift Delegering
 • Sammanfattning
 • Feedback
 • Feedback
 • Jag-budskap
 • Feedback när något inte fungerar
 • Att vara specifik
 • Feedbacktrappan
 • Reaktioner vid feedback
 • Uppgift Feedback
 • Sammanfattning
 • Svåra samtal
 • Svåra samtal
 • Svåra samtal - Så går du tillväga
 • Svåra samtal - Så går du tillväga
 • Övning Svåra samtal
 • Sammanfattning
 • Beslutsfattande
 • Att fatta beslut
 • Test - Fatta beslut i olika situationer
 • Beslutsfattande hjärnan
 • Fatta hjärnsmarta beslut
 • Övning Beslutsfattande
 • Sammanfattning
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Fyra utvecklingsnivåer
 • Fyra ledarstilar
 • Uppgift: Situationsanpassat ledarskap
 • Uppföljning av din handlingsplan
 • Sammanfattning
 • Möten
 • Effektivisera dina möten
 • Tips för dina möten
 • Effektiva möten
 • Uppgift Möten
 • Sammanfattning
 • Konflikthantering
 • Konfliktformer
 • Formlösa och formbundna konflikter
 • Konflikttyper
 • Typer av konflikter
 • Konflikthanteringsstilar
 • Olika sätt att hantera en konflikt
 • Uppgift Konflikthantering
 • Sammanfattning
 • Avslut
 • Avsluta din handlingsplan
 • Uppföljning
 • Grattis!
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras