Ledarskap

Tillämpa Förändringsledning


Beskrivning
Tillämpningskurs för dig som har gått kursen Förändringsledning. Denna hjälper dig att komma igång och få nytta av verktygen i ditt eget arbete. Genom repetition, fördjupning och uppgifter att utföra på din arbetsplats får du ett aktivt stöd i att lyckas med ditt förändringsarbete.
Innehåll
 • Välkommen
 • Välkommen till tillämpningsdelen!
 • Din handlingsplan
 • Förändringsmognad
 • Förändringsberedskap
 • Uppgift Förändringsberedskap
 • Sammanfattning
 • FÖrändringstrappan
 • Att leda i förändring
 • Att leda din förändring
 • Förändringstrappan
 • Förändringstrappan och engagemang
 • Uppgift Förändringstrappan
 • Sammanfattning
 • Din beställare
 • Beställarrelationen
 • Förändringens beställare
 • Din beställare
 • Målsättningar
 • Förankra målen
 • Test Smarta mål
 • Smarta mål
 • Smarta mål
 • Uppgift Målsättningar
 • Sammanfattning
 • Förändringens risker
 • Ditt uppdrags risker
 • Att göra en riskanalys
 • Riskkartan
 • Uppgift Riskhantering
 • Sammanfattning
 • Motivation & Reaktioner
 • Motivation och drivkraft
 • Vad skapar motivation?
 • Motivation hos dig och dina medarbetare
 • Uppgift Motivation
 • SCARF
 • Den känslostyrda hjärnan och SCARF
 • Sammanfattning
 • Insats & effekt
 • Insats och effekt
 • Uppgift Insats och effekt
 • Uppföljning av din handlingsplan
 • Sammanfattning
 • Feedback & Kommunikation
 • Kommunikationsmodellen
 • Den enkla kommunikationsmodellen
 • Kommunikationsstilar
 • Kommunikations- och beteendestilar
 • Feedback
 • Jag-budskap
 • Jag-budskap
 • Feedbacktrappan
 • Reaktioner vid feedback
 • Uppgift Feedback
 • Sammanfattning
 • Uppföljning
 • Uppföljning av förändringsarbetet
 • Nyckeltal och KPI för förändring
 • Prestationsproblem
 • Uppgift KPI
 • Sammanfattning
 • Kursavslut
 • Leda förändring - Har du tänkt på allt?
 • Slutför din handlingsplan
 • Uppföljning
 • Grattis!
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras