Välkommen till Academic House Learn

Förberedelser, material och uppföljning för din kurs


Här har du tillgång till din uppstartsdel före dina kursdagar och till material, intyg och uppföljning efteråt. Logga in uppe till höger med de uppgifter som du har fått skickade till dig. Kontakta oss om du saknar dessa.


Du har också möjlighet att lägga till en digital tillämpningsdel efter dina kursdagar. Med den får du 6 månaders ytterligare träning, påminnelser och övningar för att komma igång med de nya kunskaperna. Se nedan vilka tillämpningskurser som du just nu kan välja.


Här har du tillgång till din uppstartsdel före dina kursdagar och till material, intyg och uppföljning efteråt. Logga in uppe till höger med de uppgifter som du har fått skickade till dig. Kontakta oss om du saknar dessa.


Du har också möjlighet att lägga till en digital tillämpningsdel efter dina kursdagar. Med den får du 6 månaders ytterligare träning, påminnelser och övningar för att komma igång med de nya kunskaperna. Se nedan vilka tillämpningskurser som du just nu kan välja.